WMiI UMK

Słownik szkolnych pojęć matematycznych / Словник шкільних математичних понять

Kontakt (koordynator, prosze o zgłaszanie brakujących haseł oraz innych uwag) / Контакт (координатор, повідомте про відсутність фраз та інші коментарі) email: Adam Hajduk
Wkład merytoryczny: Agnieszka Krause, Aleksander Zaigrajew.
WWW: Piotr Przymus